Chuỗi Bphone Store và cửa hàng Mobifone
      Bạn cũng có thể mua Bphone B86 tại tất cả các cửa hàng Mobifone trên toàn quốc. Tuy nhiên để chắc chắn cửa hàng còn hàng, bạn vui lòng gọi hotline: 094 167 0088 để được hỗ trợ trực tiếp. Hoặc bấm vào đây để mua online.
        Bạn cũng có thể mua Bphone B86 tại tất cả các cửa hàng Mobifone trên toàn quốc. Tuy nhiên để chắc chắn cửa hàng còn hàng, bạn vui lòng gọi hotline: 094 167 0088 để được hỗ trợ trực tiếp. Hoặc bấm vào đây để mua online.