Gửi yêu cầu kích hoạt bảo hành thành công !
Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng AriB !
Bkav sẽ gửi lại thông tin kích hoạt tới bạn sau khi xác nhận.
Hoàn tất
OK