Chính sách bảo mật thông tin
1. Thông tin cá nhân
Khi Quý Khách hàng đặt mua hàng, Chúng tôi có thể yêu cầu Quý Khách hàng cung cấp một số thông tin cá nhân như: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email…
Khi khai báo thông tin cá nhân, Quý Khách hàng cần đảm bảo mọi thông tin khai báo phải chính xác và hợp pháp, Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.
Chúng tôi sử dụng các thông tin Quý Khách hàng cung cấp để xử lý Đơn đặt hàng, cung cấp bản tin, thông tin về Sản phẩm, và các thông tin khác theo yêu cầu của Quý Khách hàng. Bên cạnh đó, Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó để quản lý tài khoản của Quý Khách hàng; xác minh và thực hiện giao dịch trực tuyến; cải thiện bố cục, nội dung trang web và điều chỉnh cho phù hợp với người dùng.
2. Bảo mật
Chúng tôi cam kết chỉ Chúng tôi mới có quyền nắm bắt và sử dụng những thông tin của Quý Khách hàng theo các nội dung quy định tại "Chính sách bảo mật" này. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Quý Khách hàng bằng mọi cách thức có thể nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.
Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Quý Khách hàng trong những trường hợp do pháp luật quy định hoặc theo yêu cầu của Tòa án có thẩm quyền.
3. Cam kết
Chúng tôi bảo đảm với Quý Khách hàng rằng Chúng tôi sẽ không chủ ý thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của Quý Khách hàng chỉ trừ khi Quý Khách hàng tự nguyện thực hiện cung cấp thông tin.
Khi Quý Khách hàng cung cấp thông tin cá nhân cho Chúng tôi cũng đồng nghĩa với việc Quý Khách hàng biết rõ ràng Chúng tôi có dự định khai thác dữ liệu cho mục đích gì và Chúng tôi đã được Quý Khách hàng chấp thuận về việc sử dụng những dữ liệu đó.
4. Thay đổi thông tin và chính sách bảo mật
Những thông tin cá nhân của Quý Khách hàng sẽ được Bkav lưu trữ vô thời hạn, bất cứ thời điểm nào Quý Khách hàng cũng có thể chỉnh sửa những thông tin cá nhân của mình.
Nội dung của "Chính sách bảo mật" này có thể thay đổi để phù hợp với các nhu cầu của Chúng tôi cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng. Khi cập nhật nội dung chính sách này, Chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian "Cập nhật lần cuối".
5. Thông tin liên lạc
Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ thắc mắc, ý kiến đóng góp, liên hệ hay phản hồi về "Chính sách bảo mật thông tin" này, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: Bphone@bkav.com