Bphone Store
Tổ hợp dịch vụ khách hàng cao cấp
Khách hàng có thể trải nghiệm trọn vẹn các dịch vụ cao cấp, bao gồm trải nghiệm sản phẩm, bán hàng, chăm sóc, bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật. Bphone Store cũng là môi trường giao lưu của cộng đồng người yêu thích Bphone.
Tìm địa chỉ Bphone Store và cửa hàng Mobifone
      Bạn cũng có thể mua Bphone B86 tại tất cả các cửa hàng Mobifone trên toàn quốc. Tuy nhiên để chắc chắn cửa hàng còn hàng, bạn vui lòng gọi hotline: 094 167 0088 để được hỗ trợ trực tiếp. Hoặc bấm vào đây để mua online.
        Bạn cũng có thể mua Bphone B86 tại tất cả các cửa hàng Mobifone trên toàn quốc. Tuy nhiên để chắc chắn cửa hàng còn hàng, bạn vui lòng gọi hotline: 094 167 0088 để được hỗ trợ trực tiếp. Hoặc bấm vào đây để mua online.