Bảng báo giá linh kiện
Loại linh kiện Linh kiện Tên sản phẩm Sản phẩm Giá sản phẩm (VNĐ) Giá (VNĐ)
Màn hình (LCD)
Cụm màn hình Bphone 3 1,300,000
Cụm màn hình Bphone B86/B86s 1,500,000
Cụm màn hình Bphone A40 1,600,000
Cụm màn hình Bphone A50 1,600,000
Cụm màn hình Bphone A60 1,600,000
Cụm màn hình Bphone A85 5G 2,990,000
Kính sau Cụm kính sau B2017 300,000
Cụm kính sau Bphone 3 550,000
Cụm kính sau Bphone 3 Pro 550,000
Cụm kính sau Bphone B86/B86s 650,000
Cụm nắp lưng Bphone A40 550,000
Cụm nắp lưng Bphone A50 550,000
Cụm nắp lưng Bphone A60 550,000
Cụm nắp lưng Bphone A85 5G 550,000
Bo mạch chính Cụm mạch Main B2017 3,000,000
Cụm mạch main Bphone 3 3,500,000
Cụm mạch main Bphone 3 Pro 4,500,000
Cụm mạch main Bphone B86 4,500,000
Cụm mạch main Bphone B86s 5,000,000
Cụm mạch main Bphone A40 2,300,000
Cụm mạch main Bphone A50 2,600,000
Cụm mạch main Bphone A60 2,800,000
Cụm mạch main Bphone A85 5G 4,500,000
* Bảng giá trên đã bao gồm thuế VAT