Bảng báo giá linh kiện
Loại linh kiện Linh kiện Tên sản phẩm Sản phẩm Giá sản phẩm (VNĐ) Giá (VNĐ)
Màn hình (LCD) Cụm màn hình LCD B2017 1,100,000
Cụm màn hình Bphone 3 1,300,000
Cụm màn hình Bphone B86/B86s 1,500,000
Kính sau Cụm kính sau B2017 300,000
Cụm kính sau Bphone 3 550,000
Cụm kính sau Bphone 3 Pro 550,000
Cụm kính sau Bphone B86/B86s 650,000
Bo mạch chính Cụm mạch Main B2017 3,000,000
Cụm mạch main Bphone 3 3,500,000
Cụm mạch main Bphone 3 Pro 4,500,000
Cụm mạch main Bphone B86 4,500,000
Cụm mạch main Bphone B86s 5,000,000
* Bảng giá trên đã bao gồm thuế VAT