Thông tin đặt móng
Số tiền đặt: 1.000.000 VNĐ
Chọn hình thức đặt cọc
Đặt móng
CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH
 • Thời gian áp dụng: Từ 09h - 10h ngày 08/12/2021
 • Thời gian áp dụng:
  Từ 09h - 10h ngày 08/12/2021
 • 150 suất đặt trước
 • Số tiền đặt: 1.000.000 VNĐ
 • Thời gian nhận máy dự kiến: Từ ngày 20/12/2021
 • Thời gian nhận máy dự kiến:
  Từ ngày 20/12/2021
 • Quyền lợi:
  • Khách hàng nhận điện thoại thông minh Bphone A Series sau khi ra mắt với mức giá ưu đãi giảm 1.000.000 VNĐ
  • 20 Khách hàng đặt cọc đầu tiên sẽ được tham gia trải nghiệm sớm sản phẩm trước khi ra mắt chính thức
 • Hotline: 0941670088