Đặt móng thành công
Cảm ơn Quý Khách hàng đã đặt móng Bphone A85 5G !
Cảm ơn Quý Khách hàng đã đặt móng Bphone A85 5G !
Để hoàn tất đặt móng, Quý Khách hàng vui lòng chuyển khoản số tiền đặt cọc: 500.000 VNĐ vào tài khoản dưới đây:
  • Ngân hàng: BIDV / Số tài khoản: 27910000486294 / Chủ tài khoản: CTY CP BKAV
  • Nội dung chuyển khoản: Tên + SĐT đặt hàng + Đặt cọc điện thoại Bphone A85
  • Ngân hàng: BIDV
  • Số tài khoản: 27910000486294
  • Chủ tài khoản: CTY CP BKAV
  • Nội dung chuyển khoản:
  • Tên + SĐT đặt hàng + Đặt cọc điện thoại Bphone A85