Hướng dẫn chuyển dữ liệu từ Android sang BOS
04:41:00 | 10-01-2018

+ Để chuyển dữ liệu: Danh bạ, tin nhắn, nhật ký cuộc gọi, bạn thực hiện sao lưu dữ liệu trên điện thoại Android cũ thông qua phần mềm Bkav Mobile Security (BMS). Nếu chưa cài BMS, bạn thực hiện tải và cài BMS phiên bản miễn phí từ CH Play, xem chi tiết tại đây

+ Sau khi sao lưu dữ liệu thành công bạn tháo SIM lắp sang Bphone và thực hiện Phục hồi lại dữ liệu từ Bkav Server (trên Bphone mặc định đã có phần mềm BMS kèm theo máy).

+ Điện thoại của bạn cần có kết nối Wifi/3G/4G. 

Hướng dẫn Sao lưu dữ liệu

Bước 1: Trên máy Android, mở phần mềm Bkav Mobile Security, chọn Sao lưu dữ liệu

Bước 2: Chọn mục Sao lưu dữ liệu      

 

          

Bước 3: Tick chọn các lựa chọn như trong hình và bấm chọn Sao lưu dữ liệu

+ Tùy chọn sao lưu: Cho phép thực hiện sao lưu dữ liệu Tin nhắn, Danh bạ, Nhật ký cuộc gọi bằng cách chọn ô checkbox tương ứng.

+ Sao lưu dữ liệu lên: Chọn sao lưu dữ liệu lên Bkav Server

+ Giữ lại dữ liệu sao lưu lần trước: Tùy chọn này giúp người sử dụng sao lưu dữ liệu mới lên Bkav Server, những dữ liệu trong lần sao lưu này sẽ được thêm mới mà không ghi đè lên dữ liệu cũ đã sao lưu trước đây.

 

Bước 4: Các dữ liệu chọn sao lưu sẽ được mã hóa và lưu trên Bkav Server, quá trình sao lưu thành công trên màn hình sẽ hiển thị thông báo sao lưu thành công, bấm chọn Đồng ý để hoàn tất quá trình sao lưu.

 

Hướng dẫn Phục hồi dữ liệu

Bước 1: Trên điện thoại Bphone bạn lắp SIM đã sử dụng khi sao lưu dữ liệu trên máy Android, sau đó mở phần mềm Bkav Mobile Security, vào mục Sao lưu dữ liệu chọn chức năng Phục hồi dữ liệu

 

Bước 2: Chọn Phục hồi dữ liệu từ Máy chủ Bkav

Bước 3: Chọn Phục hồi dữ liệu

Bước 4: Popup hiển thị, chọn nội dung phục hồi (Tin nhắn, Danh bạ, Nhật ký cuộc gọi) và bấm Đồng ý   

          

 

Bước 5: Quá trình phục hồi thành công trên màn hình sẽ hiển thị thông báo, bấm chọn Đồng ý để hoàn tất quá trình phục hồi. Các dữ liệu được phục hồi sẽ hiển thị trên Bphone của bạn, bao gồm: Danh bạ, Tin nhắn, Nhật ký cuộc gọi

 

Như vậy bạn đã hoàn thành thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu từ Hệ điều hành Android sang BOS.

Để thực hiện chuyển dữ liệu từ Hệ điều hành IOS sang BOS, xem chi tiết tại đây