Nguyễn Duy Tú
20 tháng 10
Nhanh quá đã 3 năm rồi, đây là điện thoại mình...
Nguyen Minh
18 tháng 10
BPHONE KHÔNG ĐƠN ĐỘC.  
Cương Trần
14 tháng 10
Đến giờ vẫn chưa hiểu chiến lược của BKAV thế...
Lê Tuyên
07 tháng 09

Từ hồi về thành phố

quen ánh điện...

Nguyễn Vũ Quang Nguyên
27 tháng 07
Đã bao nhiêu năm, kể từ ngày ấy
Đất...
Lê Văn Thuận
01 tháng 07
Xứng danh "Hiệp sĩ" ngày nào,
Vượt qua...